SVERIGES LEDANDE FASTIGHETSAGARE INOM HANDEL

Antal fastigheter

285

Uthyrbar area, kvm

822 000

Antal hyresgaster

570

SVERIGES LEDANDE FASTIGHETSAGARE INOM HANDEL

Antal fastigheter

285

Uthyrbar area, kvm

822 000

Antal hyresgaster

570

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA HANDELSFASTIGHETER

Svenska Handelsfastigheter har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. Detta möjliggörs genom att huvudfinansiärerna är ledande pensionsfonder med en långsiktig investeringshorisont. Svenska Handelsfastigheter är inte en fond utan ett sedvanligt fastighetsbolag, vilket understödjer vår långsiktighet. Vår affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla morgondagens handelsplatser i samverkan med ledande detaljhandelsföretag. Vi förvaltar och förädlar våra fastigheter i nära samarbete med våra hyresgäster. Vi vidareutvecklar handelsplatserna genom nyinvesteringar och kompletterande förvärv. Vårt mål är att säkra en långsiktigt attraktiv utveckling för handelsplatserna till gagn för konsumenter, hyresgäster och kommuner.

Press & Nyheter

Ökat investeringsutrymme efter nyemission om 255 Mkr

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 15 maj 2022 Svenska Handelsfastigheter har genomfört en riktad nyemission av onoterade preferensaktier av serie B till bolagets tre befintliga största ägare. Kåpan Pensioner samt Fjärde AP-fonden har tecknat aktier motsvarande knappt 42 procent vardera medan Länsförsäkringar Liv tecknat resterande dryga 17 procent. Emissionen har inbringat knappt 255 Mkr.

Se mer

Tecknar avtal om förvärv av handelsplatsen Entré Båstad om knappt 8 200 kvm

Non-regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 2 maj 2022 Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av handelsplatsen Entré Båstad, som är strategiskt belägen vid infarten till de populära turist- och rekreationsorterna Båstad och Torekov. Handelsplatsen utgörs av två fastigheter om totalt knappt 8 200 kvm uthyrningsbar area med Willy:s, Friskis & Svettis och Apoteket bland de större hyresgästerna.

Se mer

Hitta din nya handelslokal här!

Vi finns från Boden i norr till Ystad i söder, över 250 fastigheter med en yta på närmre 800.000 kvm i drygt 100 kommuner. Det finns en hel del att välja på. 

Om oss

Vår fastighetsbestånd omfattar närmre 600.000 kvadratmeter. Vår fastighetsportfölj består av externa handelsfastigheter, men rymmer även restauranger, gym, padeltennis, service och lätt industri.

Investor Relations

Svenska Handelsfastigheter är en ledande aktör inom externhandel med aktiv förvaltning i Sverige. Vi skapar, utvecklar och förvaltar starka handelsplatser.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi och vi väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet. 

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB
Box 5050
102 41 Stockholm

Holländargatan 10
Stockholm

info@handelsfastigheter.se